Новини

 • ПРОЕКТ: “Успяваме заедно”

  Процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 Договор № BG05M9OP001-2.056-0014-C01 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

  Детайли

 • Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  На 03.02.2021 г. „АКВА - 3“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0123-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

  Детайли

 • Vitosha Green Apart

  Затвореният жилищен комплекс Vitosha Green Apart се състои от елегантни сгради, чудесно вписани сред богата зеленина в близост до бул. “Симеоновско шосе” и в един от най-престижните и развиващи се квартали на столицата - кв.Витоша.

  Детайли

 • ЖИЛИЩНА СГРАДА в кв. Бадема

  В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ Е ЖИЛИЩНА СГРАДА в кв. „Бадема” /гр. Хасково/, на ул. „Извор” № 8, в съседство до училище „Кирил и Методий” и Финансово стопанска гимназия. Настоящият проект представлява изграждане на представителна и функционална сграда, с разнообразно и практично вътрешно разпределение на жилищата.

  Детайли

AKVA3

Akva3 Строителство
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
Akva3 Недвижими имоти
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
+359 (0) 38 661 588 +359 (0) 887 633 083
+359 (0) 38 661 544 +359 (0) 38 661 577
akva_3@abv.bg akva3@abv.bg
върни ме горе. Nicky Alexandrov