Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 03.02.2021 г.  „АКВА - 3“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0123-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Обща стойност: 150 000.00  лв., от които 127 500.00  лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 
Начало:
03.02.2021 г.

 

Край: 03.05.2021 г.

 

Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на средните  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Галерия


AKVA3

Akva3 Строителство
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
Akva3 Недвижими имоти
ул. П.Р.Славейков 10
Хасково, България.
+359 (0) 38 661 588 +359 (0) 887 633 083
+359 (0) 38 661 544 +359 (0) 38 661 577
akva_3@abv.bg akva3@abv.bg
върни ме горе. Nicky Alexandrov